King Quote 0

เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ กรุงเทพมหานครเมื่อหลายสิบปีก่อน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงปวดพระทนต์ เมื่อทันตแพทย์จะถวายการรักษา แต่คำที่พระองค์ตรัสกับทันตแพทย์แสดงให้เห็นว่าทรงห่วงใยประชาชนมากเพียงใด

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรัสกับทันตแพทย์ที่จะมารักษาอาการปวดพระทนต์ ในขณะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่